การ ติดตั้งผ่าน app

 

กดที่เครื่องหมาย +

 

 

เลือก add a new device