เคอรี่ปิดกี่โมง

advertisements

advertisements

 เคอรี่เปิดกี่โมง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
.

ดู: 11787|ตอบกลับ: 0

จองตั๋ว เดินทาง ตารางเดินรถ รถทัวร์ นครชัยแอร์ ร้อยเอ็ด

[คัดลอกลิงก์]
                        เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
                                                    ตารางเดินรถจาก กรุงเทพฯ ไป ร้อยเอ็ด                        

หมายเหตุ

- อัตราค่าโดยสารรถทุกประเภท กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

- นครชัยแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนเที่ยวเวลาตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ตารางเวลาเดินรถเป็นรอบปกติที่เปิดให้บริการทุกวัน ( ยังไม่รวมรอบเสริม )

2. สมาชิกใช้สิทธิส่วนลดสำรองที่นั่ง สามารถลดได้ 5% ของตั๋วราคาปกติ โดยการใช้สิทธิสมาชิกสามารถเป็นส่วนลดได้กับรถทุกประเภทที่ให้บริการ

3. รถโดยสารนครชัยแอร์ ประเภท First Class / Gold Class ให้บริการแบบรถด่วนมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการบนรถไม่อนุญาตให้รับคนขึ้นหรือจอดให้ลงระหว่างทาง นอกจุดจอด

4. กำหนดจุดจอดผ่อนผันที่สามารถจอดให้ลงได้ แต่รับคนขึ้นไม่ได้
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

จองตั๋ว ซื้อตั๋ว ออนไล นครชัยแอร์ ร้อยเอ็ด

การติดต่อ แผนที่และการเดินทาง นครชัยแอร์ ร้อยเอ็ด

กาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด
                       
                       
08.00 - 22.00
                       
                       
043 891 - 278
                        043 891 - 279
                       
                       
199 ม.9 ถ.ถีนานนท์ จ.กาฬสินธุ์
                        ใกล้สี่แยกที่จะไปขอนแก่น ร้อยเอ็ดสิทธิประโยชน์ (โปรโมชั่น)


  • บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • Address: 109 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900
  • สำนักงาน : (+66) 0-2939-4999
  • ซื้อตั๋ว : Call Center 1624
  • E-mail : [email protected]

เงื่อนไขการซื้อตั่วออนไลน์
1.  คำย่อ บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
2.  NCA Booking จะเปิดซื้อตั๋ว เฉพาะเส้นทางและเวลาที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
3.  การซื้อตั๋วผ่าน  NCA Booking จะสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้  365 วัน
4.  ซื้อตั๋วผ่าน  NCA Booking สามารถซื้อสูงสุดได้ 5 ที่นั่ง ต่อการซื้อ 1 ครั้ง และได้รับสิทธิส่วนลดสมาชิก NCA GO-CARD ตามจำนวนสมาชิก
5.  ซื้อตั๋วผ่าน  NCA Booking สามารถทำรายการได้วันละ 1 ครั้ง ต่อเส้นทางเท่านั้น( ไม่สามารถซื้อตั๋วในเส้นทางเดิมภายในวันเดียวกันได้ )
6.  อัตราค่าโดยสาร  คิดตามราคาเต็ม โดยสมาชิก  NCA GO-CARD จะได้รับส่วนลดตามราคาสมาชิก
7.  ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางทางการชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต VISA / Master Card / JCB  หรือบัตรเดบิต ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย
    7.1รับบัตรเดบิต ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย ลูกค้าต้องเปิดบัญชีและสมัครใช้บริการออนไลน์    กับธนาคารเจ้าของบัตรก่อน
    7.2 หลังการซื้อตั๋วเสร็จสิ้น กรุณาพิมพ์ตั๋วไว้เป็นหลักฐานในการขึ้นรถ
    7.3หรือลูกค้าสามารถรับตั๋วที่ ศูนย์บริการนครชัยแอร์  โดยให้ท่านนำรหัสการชำระเงิน ติดต่อพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หากท่านไม่สะดวกติดต่อด้วยตนเอง ผู้ที่มาติดต่อรับตั๋วแทน ต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกรายละเอียดในแบบฟร์อมการขอรับตั๋วโดยสารจากพนักงานขายตั๋ว
8.  สำหรับสมาชิก  NCA GO-CARD เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบทำการคิดระยะทางสะสม เพื่อให้สมาชิก  NCA GO-CARD ได้ทำการสะสมเพื่อแลกรับของสมนาคุณ
9.  การเลื่อนตั๋ว สามารถทำการลื่อนตั๋วได้เฉพาะตั๋วที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น สามารถเลื่อนแบบระบุวันเดินทางและเลื่อนแบบไม่ระบุวันเดินทาง(เลื่อนลอย)ได้
    9.1 การเลื่อนตั๋วต้องติดต่อเลื่อนตั๋วที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วศูนย์บริการนครชัยแอร์เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนตั๋ว    ด้วยช่องทางอื่นได้และลูกค้าต้องนำตั๋วเดินทางมาด้วย
    9.2 การเลื่อนตั๋ว สามารถระบุวันเดินทางได้ 395 วัน นับจากวันที่ซื้อตั๋ว และเลื่อนได้ 1 ครั้ง
    9.3 การเลื่อนตั๋ว สามารถเปลี่ยนเส้นทาง และ ประเภทรถได้
    9.4 หากตั๋วที่เลื่อนมีราคาสูงขึ้นลูกค้าต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่ม และหากตั๋วที่เลื่อนมีราคาถูกลงทางบริษัทฯขอสงวน    สิทธิ์ไม่คืนส่วนต่าง
    9.5 การติดต่อเลื่อนตั๋วตามข้อ 9.1
        
9.5.1 ติดต่อก่อนวันเวลาเดินทางตามหน้าตั๋ว มากกว่า 24 ชม. ไม่สียค่าธรรมเนียม
        
9.5.2 ติดต่อก่อนวันเวลาเดินทางตามหน้าตั๋ว มากกว่า 3 ชม.แต่ไม่ถึง 24 ชม. มีค่าธรรมเนียม 20 บาท สำหรับตั๋วราคาไม่เกิน 400 บาท และ ค่าธรรมเนียม 40 บาท สำหรับตั๋วราคาตั้งแต่ 401 บาทขึ้นไป
        
9.5.3 ติดต่อเลื่อนตั๋วก่อนวันเวลาเดินทางตามหน้าตั๋ว น้อยกว่า 3 ชม.เลื่อนตั๋วไม่ได้ และ บริษัทฯขอสงวน        สิทธิ์ไม่คืนเงินค่าตั๋ว
    9.6 การเลื่อนตั๋วต้องถือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่ของเจ้าของตั๋วมาด้วย และ ชื่อต้องตรงกับหน้าตั๋ว
    9.7 ตั๋วเลื่อนลอยหาย / ตั๋วหาย / ตั๋วเลื่อนหาย  ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ
10. การคืนตั๋ว สามารถคืนตั๋วได้เฉพาะตั๋วที่ชำะเงินแล้วเท่านั้น
    10.1 การคืนตั๋วต้องติดต่อหน้าช่องจำหน่ายตั๋ว ศูนย์บริการนครชัยแอร์เท่านั้น ไม่สามารถคืนตั๋วด้วยช่องทางอื่นได้ และลูกค้าต้องนำตั๋วเดินทางและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย และชื่อต้องตรงตามหน้าตั๋ว
    10.2 คืนตั๋วล่วงหน้ามากกว่า 24 ชม.(นับจากเวลาหน้าตั๋ว) หักค่าธรรมเนียม 20% ของราคาตั๋วโดยสาร (หากตั๋วเคยเลื่อนการเดินทางมาแล้ว หักค่าธรรมเนียม 50% )
    10.3 ตั๋วที่เคยเลื่อนการเดินทางมาแล้ว หักค่าธรรมเนียม 50% ของราคาตั๋วโดยสาร
    10.4 คืนตั๋วล่วงหน้ามากกว่า 3ชม. แต่ไม่ถึง 24 ชม.(นับจากเวลาหน้าตั๋ว) หักค่าธรรมเนียม 50%
    10.5 ไม่รับคืนตั๋วโดยสาร หากมาทำรายการคืนน้อยกว่า 3 ชม. (นับจากเวลาหน้าตั๋ว)
11.  เนื่องจากบริการนี้เป็นบริการเพื่อให้ความสะดวก ดังนั้นหากเกิดความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการกระทำใดๆ ผ่านบริการซื้อตั๋วออนไลน์ ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดจากผู้ใช้บริการเอง หรือจากบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม หากได้กระทำโดยใช้รหัสของผู้ใช้บริการแล้วให้เถือเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ ตลอดจนความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยบริษัทฯไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่ประการใด
12.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้บริการระบบซื้อตั๋วออนไลน์ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะยกเลิกระบบซื้อตั๋วออนไลน์ทั้งหมด หรือยกเลิกบริการแต่เฉพาะผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  
13.  พบปัญหาการซื้อตั๋วหรือชำระเงิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center โทรฯ 1624 ในเวลา 09.00-20.00น. ทุกวัน
14. โปรโมชั่น! ซื้อตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต ฟรีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2558 และคิดค่าธรรมเนียม 15บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป  

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่|เช็คเลขพัสดุ

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้

ข้อกำหนดเวปไซท์ / แจ้งปัญหา
terms-and-conditions

หาก มี ข้อผิดพลาดของข้อมูล ภายในเวปไซท์

กรุณาแจ้ง [email protected]

เราจะรีบแก้ไข ทำทุกอย่างให้ถูกต้อง อย่างเร็วที่สุดขอบคุณ ข้อมูล จาก https://wikipedia.org  
 


แลก link กัน

เคอรี่ เชียงราย| เคอรี่ โคราช| เคอรี่ เชียงใหม่|
เคอรี่ ขอนแก่น| ตรวจลอตเตอรี่| ใบตรวจหวย| ขายส่งลอตเตอรี่| เลขเด็ด| ผลบอลสดวันนี้| ตารางบอล| ทีมชาติไทย|
วิเคราะห์บอล | เช็คพัสดุเคอรี่| เช็คเลขพัสดุเคอรี่| เช็คพัสดุ kerry| เช็คเคอรี่| เคอรี่ปิดกี่โมง

Call center 1217

สอบถาม ทุกปัญหา ง่ายๆ โทร 1217

Close