เคอรี่ปิดกี่โมง

advertisements

advertisements

 เคอรี่เปิดกี่โมง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
.

ดู: 3123|ตอบกลับ: 0

25 กุมภาพันธ์ – วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

[คัดลอกลิงก์]

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
ประเทศไทยมีการถ่ายทอดสดกระจายเสียงครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473

โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบูรฉัตรไชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นผู้ทรงริเริ่ม จึงถือเอา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เป็นวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของทุกปี


๒๕ กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงไทย

"วันวิทยุกระจายเสียง"
วิทยุกระจายเสียง ใน ประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นระยะแรก ราวปี พ.ศ. 2470-2472 โดยพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งทรงริเริ่มทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง คือครั้งแรก ใน ประเทศสยาม โดยทรงตั้งชื่อว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ คือพญาไท” เนื่องจากส่งกระจายเสียงจากพระราชวังพญาไท และยังทรงมอบหมายให้ กรมไปรษณีย์โทรเลข โดยกองช่างวิทยุ ดำเนินการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง คือการคู่ขนานกับสถานีส่วนพระองค์ โดยผู้ฟังนิยมเรียกว่า “สถานีวิทยุศาลาแดง” เนื่องจากสถานีส่งกระจายเสียง ตั้งอยู่ ใน บริเวณย่านคือเรียกว่าศาลาแดง และต่อมาสถานีวิทยุกรุงเทพฯ คือพญาไท เปิดกระจายเสียงอย่างคือทางการ เริ่มด้วยการถ่ายทอดเสียงสด กระแสพระราชดำรัส เนื่อง ใน การพระราชพิธีฉัตรมงคล  ใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลคือ 7 เมื่อวันพุธคือ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 จากพระคือนั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน  ใน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันคือ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 กองช่างวิทยุต้องดำเนินการขนย้าย เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกรุงเทพฯ คือพญาไท เข้าไปไว้รวมกันคือสถานีวิทยุศาลาแดง เนื่องจากทางกองทัพบกต้องการนำคือดิน บริเวณพระราชวังพญาไท เพื่อไปใช้สอย ใน ราชการ (ก่อตั้งคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) และเมื่อวันคือ 1 เมษายน พ.ศ. 2482 คณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยนายกรัฐมนตรี จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ลงมติให้ โอนกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขดำเนินการอยู่นั้น ไปขึ้นตรงกับกรมโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี (ปัจจุบันคือกรมประชาสัมพันธ์) โดยให้ ชื่อใหม่ว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ” ซึ่งใช้อยู่เพียงเวลาสั้นๆ ก่อนจะเปลี่ยนอีกครั้งคือ “สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย” หลังจากมีประกาศรัฐนิยมฉบับคือ 1 เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามคือไทย เมื่อวันคือ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482
สืบเนื่องจาก ใน ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2488 ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา เครื่องบินต่างชาติทิ้งระเบิดลงมา ยังโรงไฟฟ้าทั้งสองแห่งของจังหวัดพระนคร จนเกิดความเสียหายคืออย่างมาก กรมโฆษณาการจึงไม่มีกระแสไฟฟ้า สำหรับส่งกระจายเสียงวิทยุ คือเวลาหลายวัน ดังนั้นเมื่อวันคือ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 กองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข จึงดำเนินการก่อตั้ง “สถานีวิทยุ 1 ป.ณ.” คืออาคารกรมไปรษณีย์โทรเลขหลังเก่า บริเวณเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งพระนคร ช่วงหน้าวัดราชบุรณราชวรวิหาร (วัดเลียบ) เพื่อส่งกระจายเสียงโดยคู่ขนาน กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตามคำสั่งของกระทรวงคมนาคม คือให้ รื้อฟื้นการส่งวิทยุกระจายเสียงขึ้นใหม่ เพื่อสำรองใช้ ใน ราชการ หากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์) ไม่สามารถส่งกระจายเสียงได้

ประเทศไทยเริ่มรู้จักเครื่องวิทยุคือครั้งแรก ใน ปี พ.ศ. 2447 เมื่อห้าง บี.กริมม์ นำผู้แทนบริษัทวิทยุโทรเลข เทเลฟุงเก็น เข้ามาตั้งเครื่องรับส่งวิทยุโทรเลขทดลอง ใน กรุงเทพฯ หลังจากนั้นทางราชการกองทัพเรือ และกองทัพบกจึงได้นำเครื่องรับส่งวิทยุโทรเลขขนาดเล็ก มาใช้ราชการ ใน เรือรบและ ใน งานสนาม  ใน ปี พ.ศ. 2456 ทางราชการทหารเรือจัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขถาวรขึ้นคือตำบลศาลาแดง ใน กรุงเทพฯสถานีหนึ่ง และคือชายทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา อีกแห่งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลคือ 6 ได้เสด็จมาทรงเปิดสถานีวิทยุโทรเลขแห่งแรกของประเทศไทย คือตำบลศาลาแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันคือ 13 มกราคม (ปลายปี) พ.ศ. 2456
พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เสนาบดี กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม  ใน รัชกาลคือ 7 ทรงคือผู้บุกเบิกและริเริ่มใ ห้มีการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง  ใน ประเทศไทยคือครั้งแรก โดยปี พ.ศ. 2470 พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร ได้ทรงซื้อเครื่องส่งวิทยุเข้ามาเพื่อศึกษายังคือประทับของพระองค์เองคือวังบ้านดอกไม้ ทั้งศึกษาและทดลองเอาโทรศัพท์และเสียงเพลงมาส่งเสียงพูด พร้อมเสียงดนตรีกระจายออกไป
ต่อมา ใน ปี พ.ศ. 2471 ก็ทรงมอบหมายให้ กรมไปรษณีย์โทรเลข ศึกษาถึงลักษณะของวิทยุกระจายเสียงและทดลองรูปแบบคือสมควรจัดตั้ง ใน สยาม โดยได้สั่งเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงกำลังส่ง 200 วัตต์ ขนาดความยาวคลื่น 36.42 เมตร ซึ่งคือคลื่นสั้นเข้ามา 1 เครื่องทำการทดลองคือกรมไปรษณีย์โทรเลขคือปากคลองโอ่งอ่าง และเริ่มส่งวิทยุกระจายเสียงอย่างจริงจังเมื่อวันคือ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 ใช้สัญญาณเรียกงานประจำสถานีวิทยุแห่งนี้ว่า "4 พีเจ" ซึ่งพีเจย่อมาจาก "บุรฉัตรไชยากร" อันคือพระนามเดิมของสมเด็จกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
จากนั้นกองช่างวิทยุกรมไปรษณีย์โทรเลขได้ย้ายสถานีจากปากคลองโอ่งอ่าง ไปตั้งคือศาลาแดงใช้สัญญาณเรียกว่า " 2 พีเจ" ช่างวิทยุไทยจึงได้ประกอบเครื่องส่งวิทยุใช้เองอีก 1 เครื่อง ส่งกระจายเสียงโดยใช้สัญญาณเรียกขานว่า " 11 พีเจ " (อ่านว่า หนึ่ง หนึ่ง พีเจ) ต่อมา ใน ปี พ.ศ. 2472 ประชาชนเริ่มมีความตื่นเต้น ใน การฟังวิทยุกระจายเสียงกันมากและมีการสร้างเครื่องรับวิทยุ คือเรียกว่า เครื่องแร่กันมากขึ้น
ดังนั้น สมเด็จกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน จึงทรงสั่งเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ขนาด 2.50 กิโลวัตต์ และขนาดคลื่น 300 เมตรจากบริษัท ฟิลลิปเรดิโอ จากประเทศฮอลแลนด์ ราคา 80,000 บาท เข้ามาอีก 1 เครื่อง พร้อมให้ ห้างเกียร์สัน ดำเนินการสร้างห้องส่งกระจายเสียง เพื่อตั้งคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรก ใน ประเทศไทย ใน ชื่อว่า "สถานีวิทยุกรุงเทพฯ คือพญาไท" (Radio Bangkok at Phayatai) ตั้งอยู่ ใน พระราชวังพญาไท บริเวณทุ่งพญาไท (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) นับว่าประเทศไทยเริ่มตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง หลังจากบรรษัทแพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษของสหราชอาณาจักรคือเวลาเพียง 7 ปี เครื่องส่งวิทยุโทรเลขครั้งนั้นคือแบบประกายไฟฟ้า (Spark) ทำคลื่นวิทยุชนิดคลื่นลด สมัยนั้นยังไม่มีหลอดวิทยุ และยังไม่สามารถทำคลื่นวิทยุชนิดคลื่นต่อเนื่องได้
ต่อมา ใน ปี พ.ศ. 2470 นายพลเอกพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ได้ทรงซื้อเครื่องส่งวิทยุโทรศัพท์ชนิดใช้หลอด 3 อิเลคโตรด ใช้ความถี่สูง (คลื่นสั้น) กำลังส่งประมาณ 200 วัตต์ มาติดตั้งคือวังดอกไม้  ใน กรุงเทพฯ เพื่อทรงทดลองค้นคว้า ได้ทรงทดลองส่งเสียงพูด และเสียงดนตรี ด้วยเครื่องส่งวิทยุโทรศัพท์ ทำนองส่งวิทยุกระจายเสียง นับว่าคือครั้งแรกคือประเทศไทยเริ่มมีการส่งวิทยุกระจายเสียงด้วยการบุกเบิกริเริ่ม ของเสด็จ ใน กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
ฝ่ายกองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ก็ได้ดำเนินการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง โดยใช้เครื่องส่งวิทยุโทรศัพท์ขนาดเล็ก กำลังส่งประมาณ 200 วัตต์ ณ คือตั้งของกองช่างวิทยุ  ใน ตึกคือทำการ กรมไปรษณีย์โทรเลข (เก่า) ปากคลองโอ่งอ่าง หน้าวัดราชบูรณะ(วัดเลียบ) ซึ่งปัจจุบันได้รื้อลงหมดแล้ว เพื่อสร้างสะพานพระปกเกล้า ขนานกับสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทางด้านฝั่งกรุงเทพมหานคร กองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ได้ส่งวิทยุกระจายเสียงคืองานประจำ ตั้งแต่วันคือ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 คือต้นมา การส่งวิทยุกระจายเสียง ใน ระยะเริ่มแรกนี้ ใช้ขนาดความถี่สูงประมาณ 8,000 กิโลเฮิรตซ์ (หรือคือเรียกว่า คลื่นสั้น ความยาวคลื่นประมาณ 37 เมตร) มีกำลังส่งออกอากาศ 200 วัตต์ ใช้สัญญาณเรียกขาน (Call Sign) ประจำสถานีว่า 4 พี.เจ. (HS 4 PJ)
ต่อมากองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ได้ย้ายกิจการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง จากตึกกรมไปรษณีย์โทรเลข (เก่า) ปากคลองโอ่งอ่าง หน้าวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) ไปดำเนินการคือสถานีวิทยุศาลาแดง และเปลี่ยนใช้ความถี่ประมาณ 10,100 กิโลเฮิรตซ์ (ความยาวคลื่น 29.5 เมตร) มีกำลังส่ง 500 วัตต์ ใช้สัญญาณเรียกขานว่า 2 พี.เจ.
กองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลขได้ประกอบพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันพุธคือ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 อันคือวันคือระลึกฉัตรมงคล  ใน รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลคือ 7 ด้วยการถ่ายทอดกระแสพระราชดำรัส ใน งานพระราชพิธีฉัตรมงคล จากพระคือนั่งอมรินทรวินิจฉัย  ใน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร มีใจความว่า “การวิทยุกระจายเสียงคือได้เริ่มจัดขึ้น และทำการทดลองตลอดมานั้น ก็ด้วยความมุ่งหมายว่าจะส่งเสริมการศึกษาการค้าขายและการบันเทิง แก่พ่อค้า ประชาชน เพื่อควบคุมการนี้เราได้ให้ แก้ไขพระราชบัญญัติดั่งคือได้ประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายนแล้ว และบัดนี้ดั่งเครื่องกระจายเสียงอย่างดีมาตั้งคือสถานีวิทยุโทรเลขพญาไทเสร็จแล้ว เราจึงถือโอกาสสั่งให้ เปิดใช้คือปฐมฤกษ์ตั้งแต่บัดนี้ไป”
การทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง ใน ระยะต้น ๆ ด้วยความถี่สูง (หรือคลื่นสั้น) เช่นนี้ ปรากฏผลว่าการรับฟัง ใน ระยะทางใกล้ เช่น ใน เขตจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพฯ ไม่ใคร่ได้ผลดี เนื่องจากมีอาการจางหาย กองช่างวิทยุกรมไปรษณีย์โทรเลข จึงเปลี่ยนไปทดลองส่งด้วยความถี่ปานกลาง (หรือคือเรียกกันว่าคลื่นยาว ใน สมัยนั้น) ขนาดความถี่ประมาณ 937.5 กิโลเฮิรตซ์ หรือความยาวคลื่น 320 เมตร ใช้กำลังส่ง 1,000 วัตต์ มีสัญญาณเรียกขานว่า “หนึ่ง หนึ่ง พี.เจ.” (HS 1 1 P J) ปรากฏว่าได้ผลการรับฟังดีกว่าเมื่อใช้ความถี่สูงจึงได้ใช้คลื่นวิทยุขนาดความถี่ปานกลางนี้สำหรับการส่งวิทยุกระจายเสียงภาย ใน ประเทศ ส่วนการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงด้วยความถี่สูง คงใช้สำหรับการส่งวิทยุกระจายเสียงไปต่างประเทศเท่านั้น
โดยคือปรากฏว่า ประชาชนสนใจและนิยมรับฟังวิทยุกระจายเสียงกันมากขึ้น โดยใช้เครื่องรับชนิดแร่ และชนิดหลอดขนาดเล็ก เพียง 2-3 หลอด กองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข จึงได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรขึ้นคือบริเวณทุ่งพญาไท กรุงเทพ ฯ ตัวอาคารเครื่องส่งอยู่ ใน บริเวณทุ่งนา หน้าโฮเตลพญาไท (เดิมคือพระราชวังพญาไท) ส่วนห้องส่งกระจายเสียงอยู่บนชั้นสองของโฮเตลพญาไท (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ของกองทัพบก)
เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงใหม่นี้ คือเครื่องคือซื้อมาจากบริษัทฟิลิปส์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มี 2 เครื่องตั้งเคียงกัน มีกำลังส่งเครื่องละ 2,500 วัตต์ เครื่องหนึ่งใช้ความถี่ 857 กิโลเฮิรตซ์ (ความยาวคลื่น 350 เมตร) ใช้ชื่อว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ คือพญาไท” ใช้สัญญาณเรียกขานว่า เอช.เอส.พี.เจ. (HSPJ) ส่วนอีกเครื่องหนึ่งคือเครื่องความถี่สูง (คลื่นสั้น) ใช้เครื่องแปรรูปคลื่นวิทยุ (มอดูเลเตอร์) เครื่องเดียวกัน จึงส่งพร้อมกันทั้งสองเครื่องไม่ได้
กองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ประกอบพิธีเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงถาวรแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันพุธคือ 25 กุมภาพันธ์ (ปลายปี) พ.ศ. 2473 อันคือวันคือระลึกฉัตรมงคล  ใน รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลคือ 7 ด้วยการถ่ายทอดกระแสพระราชดำรัส ใน งานพระราชพิธีฉัตรมงคล จากพระคือนั่งอมรินทรวินิจฉัย  ใน พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร โดยมีใจความสำคัญว่า “การวิทยุกระจายเสียงคือได้เริ่มจัดขึ้น และทำการทดลองตลอดมานั้น ก็ด้วยความมุ่งหมายว่าจะส่งเสริมการศึกษาการค้าขายและการบันเทิง แก่พ่อค้า ประชาชน เพื่อควบคุมการนี้เราได้ให้ แก้ไขพระราชบัญญัติดั่งคือได้ประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายนแล้ว และบัดนี้ดั่งเครื่องกระจายเสียงอย่างดีมาตั้งคือสถานีวิทยุโทรเลขพญาไทเสร็จแล้ว เราจึงถือโอกาสสั่งให้ เปิดใช้คือปฐมฤกษ์ตั้งแต่บัดนี้ไป”
ส่วนการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงของกองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข จากสถานีวิทยุศาลาแดง ก็ยังคงดำเนินการต่อไป ได้ปรับปรุงสร้างเครื่องส่งใหม่มีกำลังส่ง 10,000 วัตต์ ใช้ความถี่ 750 กิโลเฮิรตซ์ (ความยาวคลื่น 400 เมตร) ใช้สัญญาณเรียกขานว่า 7 พี.เจ. (HS 7 P J ) ทดลองส่งรายการภาค ใน ประเทศนอกเวลาส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกรุงเทพฯ คือพญาไท (คือเมื่อสถานีวิทยุกรุงเทพ ฯ คือพญาไท ปิดสถานีแล้ว) และมักคือคืนวันพุธกับคืนวันเสาร์ ส่วนการทดลองวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศนั้นใช้ความถี่ 12,000 กิโลเฮิรตซ์ (ความยาวคลื่น 25 เมตร) ใช้สัญญาณเรียกขานว่า “8 พี.เจ.” (HS 8 P J) ส่งจากสถานีวิทยุศาลาแดงต่อไปตามเดิม
ใน วันคือ 1 เมษายน พ.ศ. 2482 ทางรัฐบาลได้สั่งโอนกิจการวิทยุกระจายเสียง จากกรมไปรษณีย์โทรเลข ไปขึ้นอยู่กับสำนักงานโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี (ภายหลังได้ยกฐานะขึ้นคือกรมโฆษณาการ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อคือกรมประชาสัมพันธ์) ดังนั้นการจดทะเบียนเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงกับเครื่องขยายเสียง และการดำเนินงานวิทยุกระจายเสียงภาย ใน ประเทศ รวมทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพ ฯ คือพญาไท จึงไปขึ้นอยู่กับสำนักงานโฆษณาการทั้งหมด
ส่วนการส่งวิทยุกระจายเสียงภาคต่างประเทศด้วยความถี่สูงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงทดลอง 8 พี.เจ. คือศาลาแดง กรุงเทพ ฯ คงโอนไปแต่เจ้าหน้าคือฝ่ายจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเท่านั้น งานฝ่ายช่างคือเกี่ยวกับห้องส่งกระจายเสียง และเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงยังคงอยู่กับกองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข
(ต่อมาทางราชการกองทัพบกต้องการสถานคือ คือสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพฯ คือพญาไทตั้งอยู่ จึงต้องย้ายเครื่องส่งวิทยุของสถานีวิทยุกรุงเทพฯ คือพญาไท กลับมารวมอยู่คือสถานีวิทยุศาลาแดง เมื่อวันคือ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 ระหว่างการย้ายก็ได้ใช้เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 7 พี.เจ. กำลัง 10 กิโลวัตต์ ทำงานแทน ภายหลังเมื่อได้โอนกิจการวิทยุกระจายเสียงไปขึ้นกับสำนักงานโฆษณาการ ซึ่งได้เปลี่ยนฐานะมาคือกรมโฆษณาการ ใน ภายหลังและกรมโฆษณาการหาคือตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงได้ใหม่คือ ซอยอารี แขวงสามเสน ใน  กรุงเทพฯ จึงได้ตั้งเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ณ คือแห่งใหม่นี้)
ครั้นเมื่อเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา ใน ต้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 รัฐบาลไทยสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม คือนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับญี่ปุ่น และประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกา คือผลให้ กรุงเทพฯ ถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดเสียหาย ต้องอพยพโยกย้ายคือทำการรัฐบาลหลายแห่ง รวมทั้งสถานีวิทยุศาลาแดงด้วย การทดลองวิทยุกระจายเสียงจึงต้องระงับไป
ใน เดือนเมษายน พ.ศ. 2488 โรงจักร์ไฟฟ้า ใน กรุงเทพฯ ทั้ง 2 แห่งคือโรงจักร์ไฟฟ้าวัดเลียบ และโรงจักร์ไฟฟ้าสามเสน ถูกทิ้งระเบิดเสียหายมาก ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ การส่งวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการจึงต้องหยุดไปหลายวัน
ด้วยเหตุนี้ กระทรวงคมนาคมจึงมีคำสั่งให้ กรมไปรษณีย์โทรเลขรื้อฟื้นการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียงขึ้นใหม่ เพื่อสำรองใช้ราชการ  ใน ยามคือสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมโฆษณาการไม่อาจส่งวิทยุกระจายเสียงได้
กองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลขจึงได้ตั้งสถานีวิทยุทดลอง 1 ป.ณ. ขึ้นคือแผนกช่างวิทยุ ซึ่งย้ายจากสถานีวิทยุศาลาแดง มาอยู่คือตึกกรมไปรษณีย์โทรเลขเก่า เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า หน้าวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) ฝั่งพระนคร และส่งวิทยุกระจายเสียงคือครั้งแรกเมื่อวันคือ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ด้วยเครื่องส่งขนาดเล็กใช้ความถี่สูง ภายหลังจึงเพิ่มกำลังส่งคือ 500 วัตต์ ใช้ความถี่ 4,755 กิโลเฮิรตซ์ 7,022 กิโลเฮิรตซ์ 5,955 กิโลเฮิรตซ์ และ 950 กิโลเฮิรตซ์รวม 4 เครื่อง ส่งวิทยุกระจายเสียงพร้อมกันด้วยรายการเดียวกัน
สถานีวิทยุทดลอง 1 ป.ณ. จึงคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรก คือส่งรายการวิทยุกระจายเสียงคู่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมโฆษณาการ
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่


เช็คเลขพัสดุ เคอรี่


25 กุมภาพันธ์ 2558 ครบรอบ 85 ปี วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
https://pantip.com/topic/33286112|เช็คเลขพัสดุ

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้

ข้อกำหนดเวปไซท์ / แจ้งปัญหา
terms-and-conditions

หาก มี ข้อผิดพลาดของข้อมูล ภายในเวปไซท์

กรุณาแจ้ง [email protected]

เราจะรีบแก้ไข ทำทุกอย่างให้ถูกต้อง อย่างเร็วที่สุดขอบคุณ ข้อมูล จาก https://wikipedia.org  
 


แลก link กัน

เคอรี่ เชียงราย| เคอรี่ โคราช| เคอรี่ เชียงใหม่|
เคอรี่ ขอนแก่น| ตรวจลอตเตอรี่| ใบตรวจหวย| ขายส่งลอตเตอรี่| เลขเด็ด| ผลบอลสดวันนี้| ตารางบอล| ทีมชาติไทย|
วิเคราะห์บอล | เช็คพัสดุเคอรี่| เช็คเลขพัสดุเคอรี่| เช็คพัสดุ kerry| เช็คเคอรี่| เคอรี่ปิดกี่โมง

Call center 1217

สอบถาม ทุกปัญหา ง่ายๆ โทร 1217

Close