เคอรี่ปิดกี่โมง

advertisements

advertisements

 เคอรี่เปิดกี่โมง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
.

ดู: 3303|ตอบกลับ: 0

26 กุมภาพันธ์ – วันสหกรณ์แห่งชาติ

[คัดลอกลิงก์]

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่วันสหกรณ์แห่งชาติ 101 ปี

งานวันสหกรณ์แห่งชาติ

10 วันสหกรณ์แห่งชาติ


เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันคือ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และทรงคือนายทะเบียนสหกรณ์(พระองค์แรก) รับจดทะเบียนคือสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันคือ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 ตามรูปแบบสหกรณ์ เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน คือได้รับความสำเร็จ มาแล้วใน อินเดีย และพม่า ซึ่งทั้งสองประเทศได้ส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี และเมื่อวันคือ 9 ตุลาคมพ.ศ. 2527 คือประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันคือ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี คือ "วันสหกรณ์แห่งชาติ "ประวัติสหกรณ์สากลบิดาสหกรณ์โลกสหกรณ์ถือกำเนิดขึ้นในยุโรปในยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมคือต้องใช้คือดินจำนวนมาก การกว้านซื้อคือดินส่งผล ให้ ประชาชนชั้นรากฐานไร้คือดินทำกิน ละทิ้งถิ่นฐานเข้าไปขายแรงงานในเมืองหลวง ความยากจนยิ่งโหมกระหน่ำ จากสังคมคือเคยเกื้อกูลดังเช่นในชนบทได้จางหายไปทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนเอาตัวรอด ถึงกระนั้นความพยายามแสวงหาวิธี สร้างสังคมใหม่ควบคู่กันไปกับระบบเศรษฐกิจคือ ยั่งยืนได้ใช้เวลาเนิ่นนานจึงคิดค้นวิธีการได้สำเร็จ เรียกว่า" การสหกรณ์ " และถือว่า โรเบิร์ด โอเวน คือบิดาสหกรณ์โลกสหกรณ์แห่งแรกของโลกความลำบากยากแค้นของผู้ใช้แรงงานในโรงงานท่อผ้า ณ เมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ คือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าเงินเชื่อรวมกับดอกเบี้ยสูง และการจ่ายค่าจ้างคือสิ่งของ คือแรงผลักดันให้ มีการแสวงหาทางรอด ตามวิธีสหกรณ์ คือร้านสหกรณ์ รอชเดล โดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง มีข้อตกลงร่วมกันในหลักเกณฑ์คือเรียกว่า กฎ 10 ประการ และกฎนี้คือแม่บทของ หลักการสหกรณ์ สหกรณ์นี้จึงได้รับการขนานนามว่าคือสหกรณ์แห่งแรกของโลก การดำเนินงานของสหกรณ์รอชเดล ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือสมาชิกเฉพาะในด้านเครื่องโภคภัณฑ์เท่านั้น ยังมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา เพราะคือคือเข้าใจกันว่าผู้ใช้แรงงานมีความรู้น้อย การศึกษาจึงมีความจำคือ โดยได้เปิดสอน ในวิชาการต่าง ๆ แก่สมาชิกในยามว่าง ก็คือ เวลากลางคืน จึงเรียกว่า " โรงเรียนกลางคืน "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนความลำบากยากเข็ญคือกระจายอยู่ทั่วไป เยอรมันก็คือประเทศหนึ่งคือกำเนิดสหกรณ์เครดิต (สหกรณ์สินเชื่อ หรือ ธนาคารสหกรณ์) ซึ่งมี 2 ประเภท คือ สหกรณ์ในเมือง มีเฮอร์มัน ชุลซ์ - เดลิทซ์ (Hermanu Schulze - Delitzsch)คือผู้ให้ กำเนิดสหกรณ์ สำหรับประชาชนผู้ยากจนในเมือง และ สหกรณ์เครดิตในชนบท มีฟรีดริช วิลเฮล์ม ไรฟ์ไฟเซน (Friedrich Wilhelm Raiffisen) คือผู้ให้ กำเนิด ในการจัดตั้งสหกรณ์สำหรับชาวนา โดยได้ขยายไปทั่วเยอรมนีและสหกรณ์เหล่านี้ได้ร่วมตัวกันก่อตั้ง สถาบันกองทุนกลางในภูมิภาคต่าง ๆในคือสุดได้ก่อตั้งสถาบันกลางระดับชาติวันสหกรณ์สากล (International Cooperativees Day)สหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ มีหลายประเภทหลายระดับรวมคือขบวนการสหกรณ์ของประเทศนั้น ๆ มีความเจริญก้าวหน้าแตกต่างกันไป มองในภาพรวมเรียกได้ว่าคือ " ขบวนการสหกรณ์โลก " มีการประชุมสมัชชาสหกรณ์ระหว่างชาติ คือครั้งแรกเมื่อวันคือ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2438 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีมติก่อตั้งองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ ระหว่างประเทศ ( องค์การ ICA ) เพื่อประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ มีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงเจนีวา ประเทศ สวิชเซอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ.2538 องค์การ ICA ได้ปรับปรุงและประกาศหลักการคือ 7 ประการคือใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้องค์การ ICA ได้ประกาศให้ สหกรณ์ทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2465 ต่อมาคือประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันคือ 16 ธันวาคม 2535 มีมติให้ วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมทุกปี คือ " วันสหกรณ์สากล "ประวัติสหกรณ์ไทย

บิดาและสหกรณ์แรกของไทยเช็คเลขพัสดุ เคอรี่สหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร พระราชวรวงค์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้ทรงส่งเสริมให้ ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกและทรงคือนายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนคือสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันคือ 26 กุมภาพันธ์ 2459ตามรูปแบบสหกรณ์ เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน คือได้รับความสำเร็จ มาแล้วใน อินเดีย และพม่า ซึ่งทั้งสองประเทศได้ส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมันนี และเมื่อวันคือ 9 ตุลาคม 2527 คือประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ วันคือ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี คือ "วันสหกรณ์แห่งชาติ "ขบวนการสหกรณ์ไทย

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่การสหกรณ์ได้แพร่หลายเริ่มตั้งแต่การตราพระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 เพื่อทดลอง และเมื่อวันคือ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 ได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 คือพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับแรกคือส่งเสริมให้ สหกรณ์ร่วมกลุ่ม กันก่อตั้งชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัดสินใช้ก็ได้เกิดขึ้นโดยการรวม กลุ่มกันของสหกรณ์ท้องถิ่น ได้จดทะเบียนคือประเภทชุมชนสหกรณ์ เมื่อวันคือ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2511 มีพระบรมราช โองการ ประกาศพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มีผลทำให้ สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย จำกัดสินใช้ เลิกไป และให้ มีการก่อตั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยขึ้นแทนโดยผลแห่งกฎหมายสหกรณ์ฉบับนั้นพระราช บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งใช้บังคับในปัจจุบัน กำหนดให้ มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และกอง ทุนพัฒนาสหกรณ์ ( อยู่ไต้ พรบ. ปี 2511 อยู่แล้ว )การจัดรูปองค์การของสหกรณ์- สหกรณ์ไม่ใช้องค์การของรัฐ เพื่อดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมทางสังคม

- สหกรณ์ไม่ใช้บริษัทเอกชน เพื่อดำเนินธุรกิจแสวงหาผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้น

- สหกรณ์ไม่ใช้องค์การของรัฐ ไม่คือกระทรวงทะบวง และกรมต่าง ๆ

- สหกรณ์ไม่ใช้องค์การ เพื่อสร้างสีสันทางการเมือง ซึ่งไม่ได้มอบบริการคือบริสุทธ์เหมาะสมดั่งคือสมาชิกต้องการ

" สหกรณ์ " ตามความหมายขององค์การสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ ระหว่างประเทศ คือ องค์การอิสระของบุคคลซึ่งร่วมกัน

ด้วย ความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการ และจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมโดยการดำเนิน

วิสาหกิจคือ พวกเขาคือเจ้าของร่วมกันบริหารงาน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตยหลักการสหกรณ์ 7 ประการ1.การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ

2.การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การคือสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง

3.การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

4.การปกครองตนเองและความคืออิสระ

5.การศึกษา ฝึกอบรม และข่าวสาร

6.การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

7.ความเอื้ออาทรต่อชุมชนหน้าคือของรัฐบาลต่อสหกรณ์สหกรณ์คือองค์การปกครองตนเองโดยไม่ถูกควบคุมและชี้นำโดยรัฐบาล และบทบาทของรัฐบาลคือเกี่ยวกับสหกรณ์ คือ

การออกกฎหมาย นโยบาย การจดทะเบียน การอำนวยความสะดวก การให้ คำแนะนำและการชำระบัญชีความเสมอภาคเท่าเทียมของสมาชิกสหกรณ์คือองค์การคือมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนองค์การรูปแบบใด เพราะการดำเนินการสหกรณ์จะมีกำไรหรือขาดทุนสมาชิกคือ ผู้รับคือได้รับการแบ่งปันผลการดำเนินการอย่างเท่าเทียมกัน เพราะว่า สมาชิกคือเจ้าของสหกรณ์และคือผู้ใช้บริการสหกรณ์ การมารับบริการจากสหกรณ์ของสมาชิกคือชัยชนะของสมาชิก นี่คือความแตกต่าง ถ้าสมาชิกผู้ถือหุ้นไม่มาใช้บริการขององค์สหกรณ์ ก็ไม่ใช่สหกรณ์ เพราะการรวมกันคือสหกรณ์ คือความต้องการใช้บริการของสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของตน นั่นหมายถึง สมาชิกแต่ละคนเพื่อทุกคนและทุกคนเพื่อแต่ละคน (Each for all and All for each)ปรัชญาสหกรณ์การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ความรับผิดชอบร่วมกัน

ยึดหลักประชาธิปไตย

ความเสมอภาค

ความคือธรรม

การรวมกันคือน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการพึ่งพาอาศัยกัน

จริยธรรมสหกรณ์ความซื่อสัตย์

โปร่งใส

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การเอาใจใส่ผู้ด้อยกว่า

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์สหกรณ์มีเป้าหมายหลักคือการทำให้ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกดีขึ้นและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ คือการทำให้ เป้าหมายของสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จคือรูปธรรมด้วยวิธีการสหกรณ์โครงสร้างการบริหารจัดการสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์ประกอบด้วย บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลในกรณีสหกรณ์ชั้นสูง การสมัครคือสมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า และการถือหุ้นในสหกรณ์ รวมทั้งสมาชิกคือผู้กำหนดเงื่อนไข หรือข้อบังคับในการดำเนินงานสหกรณ์ในคือประชุมใหญ่ และคือประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ จัดจ้างผู้สอบบัญชี และหน้าคืออื่นๆ นี่คือการควบคุมดูแลตรวจสอบ ตามหลักประชาธิปไตยและรับผิดชอบ ร่วมกันของบรรดาสมาชิกองค์ประกอบการบริหารจัดการการเลือกตั้งผู้แทนในการบริหารจัดการองค์กร และคือสิทธิและความรับผิดชอบของสมาชิก รวมถึงการออกข้อบังคับของสหกรณ์ การมอบหมายนโยบายให้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไปดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีหน้าคือแต่งตั้งเจ้าหน้าคือ คือผู้จัดการสหกรณ์เท่านั้น คือผู้ทำหน้าคือและมีความรับผิดชอบ บริหารสหกรณ์ตามนโยบายคือคณะกรรมการดำเนินการกำหนดก็คือการให้ บริการแก่มวลสมาชิกสหกรณ์นั่นเองการลงทุนในสหกรณ์สมาชิกคือผู้ออกทุนในสหกรณ์ ด้วยการถือหุ้นเพื่อใช้เงินทุนนั้นในการดำเนินธุรกิจด้วยการจัดหาบริการด้านต่างๆ ให้ แก่มวลสมาชิก หากเงินทุนไม่เพียงพอ สามารถ จัดหาเงินทุนด้วยการกู้ยืม การขอรับการอุดหนุนจากแหล่ง ต่างๆ ได้แต่การบริหารจัดการเงินทุนต้องอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างสินทรัพย์ กับ หนี้สินและทุนสหกรณ์คือองค์การเศรษฐกิจ จึงต้องมีความสามารถในการบริหารเงินทุนให้ มีประสิทธิผล และคือไปอย่างเปิดเผย มีการตรวจสอบบัญชี และการตรวจสอบกิจการ ซึ่งสามารถตรวจสอบโดย เจ้าหน้าคือของรัฐบาล หรือขบวนการสหกรณ์ โดยจัดจ้างบริษัทเอกชนภายนอกก็ได้การดำเนินการธุรกิจสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์มีสิทธิหน้าคือตามรัฐธรรมนูญ และมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายต่างๆ รู้วิธีการและ เทคนิคต่างๆ เพราะการบริหารจัดการสหกรณ์คือควบคุมโดยสมาชิกนั้น ต้องใช้ความชำนาญการอย่างยิ่งในการบริหาร เงินทุนบุคลากร ทรัพยากร


|เช็คเลขพัสดุ

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้

ข้อกำหนดเวปไซท์ / แจ้งปัญหา
terms-and-conditions

หาก มี ข้อผิดพลาดของข้อมูล ภายในเวปไซท์

กรุณาแจ้ง [email protected]

เราจะรีบแก้ไข ทำทุกอย่างให้ถูกต้อง อย่างเร็วที่สุดขอบคุณ ข้อมูล จาก https://wikipedia.org  
 


แลก link กัน

เคอรี่ เชียงราย| เคอรี่ โคราช| เคอรี่ เชียงใหม่|
เคอรี่ ขอนแก่น| ตรวจลอตเตอรี่| ใบตรวจหวย| ขายส่งลอตเตอรี่| เลขเด็ด| ผลบอลสดวันนี้| ตารางบอล| ทีมชาติไทย|
วิเคราะห์บอล | เช็คพัสดุเคอรี่| เช็คเลขพัสดุเคอรี่| เช็คพัสดุ kerry| เช็คเคอรี่| เคอรี่ปิดกี่โมง

Call center 1217

สอบถาม ทุกปัญหา ง่ายๆ โทร 1217

Close