เคอรี่ปิดกี่โมง

advertisements

advertisements

 เคอรี่เปิดกี่โมง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
.

ดู: 408|ตอบกลับ: 0

รวม 5 ข้อมูล P2P Lending ธนาคาร แห่งประเทศไทย จะออกเกณฑ์ปล่อยเงินกู้-ยืมเงินออนไ

[คัดลอกลิงก์]
P2P Lending ที่คลัง-ธปท. จะออกเกณฑ์ปล่อยเงินกู้-ยืมเงินออนไลน์ ไม่ต้องพึ่งแบงก์

p2p lending ก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราให้เพื่อนของเรายืมเงิน หรือเวลาที่เรามีเงินเหลือแล้วเอาไปให้คนอื่นยืม แต่การกระทำแบบนี้โดยส่วนมากจะทำระหว่างคนรู้จักกันซึ่งมีความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นประกัน หากมองในภาพที่กว้างขึ้น เราไม่มีทางรู้จักคนเป็นพันๆ คนได้เลย เพราะเหตุนี้จึงมีพื้นที่ให้บริษัท p2p lending ที่ประสบความสำเร็จมากในสหรัฐ เช่น lending club หรือ prosper เข้ามาทำธุรกิจ โดยที่บริษัทดังกล่าว มีหน้าที่เชื่อมโยงระหว่าง ผู้กู้ และ ผู้สนใจปล่อยกู้ และมีหน้าที่คร่าวๆ คือการ  คัดกรองเครดิตของผู้กู้ เพื่อให้ผู้ปล่อยกู้มั่นใจว่าได้ปล่อยกู้กับคนที่มีเครดิตที่ดี ช่วยเป็นตัวกลางในการทำสัญญาเงินกู้ บริการเก็บเงิน และติดตามหนี้

P2P lending (การกู้ยืมระหว่างบุคคลต่อบุคคล) เป็นแนวคิดที่แพร่หลายในประเทศฝั่งตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ หรือแม้แต่ในภูมิภาคใกล้เคียงบ้านเราอย่างจีน สิงคโปร์ หรืออินโดนีเซียนั้น ธุรกิจประเภท P2P lending ก็ยังได้รับความนิยมสูง


เช็คเลขพัสดุ เคอรี่


Peer-to-peer lending


"ได้เงิน สร้างอนาคต" (Peer to Peer Lending)


ทั้งนี้ ธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform จะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการทำสัญญากู้ยืมเงินระหว่างผู้ให้กู้ และผู้ขอกู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องเป็นบริษัทหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่า 75% และต้องมีทุนขั้นต่ำ 5 ล้านบาทตลอดระยะเวลาการประกอบธุรกิจ

นางสาวสิริธิดากล่าวอีกว่า สำหรับผู้ให้กู้ กรณีเป็นนักลงทุนรายย่อย สามารถให้กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี แต่ถ้าเป็นกลุ่มไฮ-เน็ตเวิร์ธ จะไม่จำกัดวงเงินลงทุน (ให้กู้) ขณะที่ผู้กู้จะกู้ได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท/โครงการ ซึ่งผู้กู้ ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีธุรกิจ เพราะต้องการให้เกิดประโยชน์ในแง่เป็นแหล่งทุนสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี เพราะปัจจุับนการให้กู้อุปโภคบริโภคมีช่องทางอื่นอยู่แล้ว เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น อย่างไรก็ดี ผู้กู้ต้องไม่เอาโครงการเดียวกันไปยื่นกู้ในหลาย ๆแพล็ตฟอร์ม เพื่อป้องกันการได้รับเงินกู้เกินความต้องการ นอกจากนี้ ผู้ให้กู้ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform อยู่แล้ว เพราะ ธปท.ไม่ต้องการให้แพล็ตฟอร์มเป็นผู้ให้กู้เอง

นางสาวสิริธิดากล่าวด้วยว่า การออกเกณฑ์ของ ธปท. จะออกมาควบคู่กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จะเป็นผู้กำกับดูแลในส่วน P2P lending ที่ผู้กู้เป็นนิติบุคคล หรือในลักษณะคราวน์ฟันดิ้งแถลงข่าวกรอบการกำกับดูแล Peer-to-Peer Lending Platformมารู้จักกับ “peer-to-peer lending” กันเถอะ

P2P Lending คือ อะไร?

P2P Lending, Big Data and AI เมื่อคอมเจอคอม | รายการ Innovative4 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ P2P lending


แบงก์ชาติเตรียมออกเกณฑ์ทำธุรกิจ P2P Lending Platform หวังเพิ่มช่องทาง และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น ดึงผู้กู้รายย่อย-ผู้ให้กู้ แมชชิ่งวงเงิน กำหนดเพดานเงินกู้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อโครงการ ผู้ให้กู้รายย่อยวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี คาดไม่เกินสิ้นปีคลอดหลักเกณฑ์ได้ โดยให้เข้ามาทดสอบใน Sandbox ก่อนนำเสนอให้กระทรวงการคลังออกใบอนุญาต

ครั้งนี้เป็นการเปิดให้ผู้กู้หลายๆ คนเข้ามาอยู่ใน Platform ซึ่ง Platform จะช่วยแมชชิ่งกันระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้ โดยอยู่บนเงื่อนไขที่ ธปท.กำหนด ขณะที่การดูแลความเสี่ยงนั้น ผู้ปล่อยกู้จะต้องพิจารณาความเสี่ยงที่สามารถรับได้ แต่ด้าน ธปท.จะดูในการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กันไป ด้านการติดตามทวงถาม หรือเรื่องการผิดสัญญานั้น จะเป็นไปตามที่กฎหมายมีอยู่แล้ว

แบงก์ชาติออกเกณฑ์ธุรกิจ P2P Lending Platform

ไม่เป็นแค่แบงก์และโซเชียล แต่คือเงินกู้ออนไลน์

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่


P2P Lending เมื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงินเปลี่ยนการกู้เงิน “รากหญ้า”

ธปท.เตรียมประกาศเกณฑ์ประกอบธุรกิจ Peer-to-Peer Lending Platform พร้อมเปิดให้ผู้สนใจยื่นเข้าทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ภายในสิ้นปีนี้

P2P Lending เรื่องใหม่ที่ไม่ไกลตัว - Peer Powerธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นหลังจากประเทศไทยได้มีธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและเอกชนเริ่มดำเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้ว ภารกิจและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเดิมซ้อนเหลื่อมอยู่กับกระทรวงการคลังและได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับหลังจากที่ระบบการเงินของโลกพัฒนาไปและมีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญต่างๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เป็นธนาคารกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลกำกับเรื่องการเงินของชาติ ทั้งออกกฎเกณฑ์และควบคุมสถาบันการเงิน นำออกหมุนเวียนซึ่งธนบัตรไทยรวมถึงการควบคุมการถ่ายโอนเงินตราระหว่างประเทศ และเฝ้าระวังอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตราอื่น


ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand - Unseen : พดด้วงตราช่อรำเพย

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่


                                       

75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เหลียวหลัง แลหน้า

ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดดำเนินการมาครบรอบปีที่ 75 ซึ่งหากเปรียบกับชีวิตคนก็ต้องถือได้ว่าผ่านประสบการณ์มามากพอสมควร และเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาทบทวนวิวัฒนาการของ ธปท. โดยศึกษาจุดเปลี่ยนสำคัญที่ได้เผชิญมาในแต่ละยุคสมัย และมองไปข้างหน้าถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

BOT Symposium 2018 : 75 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย


|เช็คเลขพัสดุ

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้

ข้อกำหนดเวปไซท์ / แจ้งปัญหา
terms-and-conditions

หาก มี ข้อผิดพลาดของข้อมูล ภายในเวปไซท์

กรุณาแจ้ง [email protected]

เราจะรีบแก้ไข ทำทุกอย่างให้ถูกต้อง อย่างเร็วที่สุดขอบคุณ ข้อมูล จาก https://wikipedia.org  
 


แลก link กัน

เคอรี่ เชียงราย| เคอรี่ โคราช| เคอรี่ เชียงใหม่|
เคอรี่ ขอนแก่น| ตรวจลอตเตอรี่| ใบตรวจหวย| ขายส่งลอตเตอรี่| เลขเด็ด| ผลบอลสดวันนี้| ตารางบอล| ทีมชาติไทย|
วิเคราะห์บอล | เช็คพัสดุเคอรี่| เช็คเลขพัสดุเคอรี่| เช็คพัสดุ kerry| เช็คเคอรี่| เคอรี่ปิดกี่โมง

Call center 1217

สอบถาม ทุกปัญหา ง่ายๆ โทร 1217

Close